תנאי הסף להגשת מועמדות להשתתפות באירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית לתיאטרון 2019:

 

*הקריטריונים מנוסחים בלשון זכר, אך התוכן מיועד לכל המינים.

שימו לב כי השנה יינתן דגש על:

 • יצירות ומחזות ישראלים מקוריים.
 • יצירות ומחזות בעלי שפה תיאטרונית חדשנית, עכשווית וייחודית.

מספר הגשות

 • יוצר עצמאי, אנסמבל או תיאטרון רפרטוארי קטן – יכול להגיש יצירה אחת כמועמדת.
 • תיאטרון רפרטוארי בינוני או גדול – יכול להגיש עד שלוש יצירות.

מועמדותן של הצגות שלא יעמדו בכל התנאים המפורטים להלן, לרבות אפשרויות הצפייה בהן, תיפסל ולא תועבר לעיון הוועדה האמנותית.

שימו לב: אין להגיש הצגות שהופיעו בשלמותן או בחלקן באירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית לתיאטרון. אין להגיש עבודות שהוגשו בעבר וקיבלו תשובה שלילית.

 

 1. תנאים להגשת בקשות:
  הצגה תתקבל כמועמדת להשתתפות באירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית לתיאטרון אם:

  1. היא הועלתה לראשונה אחרי ה-1 בינואר 2017 ולא יאוחר מה-15 במאי 2019. או לחילופין יצירה שהועלתה לראשונה לפני חמש שנים או יותר, אשר לא הוגשה או הוצגה באירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית, וזאת במידה והיא עדיין מוצגת במועד ההגשה.
  2. יוצריה פועלים באופן מקצועי בתחום אמנות התיאטרון והמופע בישראל.
  3. היוצרים הם אמנים ישראלים, החיים ועובדים בישראל. עליהם להיות בעלי וותק מוכח של לפחות שנתיים בתחום התיאטרון.
  4. השחקנים / המופיעים בהצגה הם בעלי וותק של שנתיים לפחות בתחום התיאטרון וניסיון בימתי מוכח ו/או הם בוגרי בתי ספר למשחק. במידה והופעתם בהצגה של משתתפים ללא רקע מקצועי נובעת מן התפיסה האמנותית, יש לציין זאת במפורש. הצגות המועלות במסגרת בתי ספר למשחק, הצגות ילדים ונוער, הצגות חובבים או יצירות המוצגות במסגרת לא מקצועית לא יתקבלו.
  5. זכויות היוצרים הן בידי המגיש או מי מטעמו, ולא הופרו כל זכויות יוצרים אחרות
 2. תנאים נוספים
  1. על מגיש הבקשה להיות מסוגל לשבץ את ההצגה בתאריכי ישרא-דרמה והחשיפה בתל אביב-יפו, על פי הצרכים של מפיקי האירוע.
  2. במידה וההצגה תתקבל, על מגיש הבקשה לתרגם את המחזה / טקסט לאנגלית על חשבונו ולדאוג להקרנת כתוביות תרגום, כך שתתאפשר צפייה נאותה בהצגה.
  3. הבקשות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת המקוונת.
 3. תנאים לצפייה בהצגות
  1. הוועדה האמנותית תצפה בהצגות המועמדות החל ממרץ 2019 ועד לסוף יוני 2019.
  2. לא יתקבלו הזמנות לצפייה במופע הנמצא במהלך חזרות ו/או חזרה גנראלית ו/או קטעים מתוך הצגות ו/או עבודות בתהליך.
  3. חברי הוועדה יצפו בהצגות החל מההרצה השלישית שלהן.
  4. על מגיש הבקשה להציע לפחות ארבעה תאריכי צפייה שונים במהלך תקופת הצפייה.
  5. על מגיש הבקשה לספק להפקת ישרא-דרמה והחשיפה לפחות 16 כרטיסים לכל אורך תקופת הצפייה.

נוסף על כל האמור, לוועדה האמנותית שמורה הזכות לפנות מיוזמתה ליוצר, קבוצה ו/או תיאטרון על מנת שיגיש את יצירתו גם לאחר המועד הנקוב וגם אם לא מתקיימים כל תנאי הסף. במידה והוועדה תחליט לעשות כן, על היוצר / קבוצה / תיאטרון הרלוונטי להגיש את מועמדותו תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת פניית הוועדה, במערכת המקוונת או בכתובת הדוא”ל הרשמית של הפקת אירועי ישרא-דרמה והחשיפה.

 

תהליך בחירת ההצגות

בחירת ההצגות לאירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית מתבצעת על ידי ועדה המורכבת מחברי איגודי האמנים והיוצרים למיניהם, מאנשי אקדמיה בתחום התיאטרון והתרבות ומאנשי ציבור. חברי הועדה צופים בהצגות שהוגשו בהצלחה ומגישים משוב איכותני סודי ליו”ר הועדה לגבי כל הפקה. המשוב מתייחס לאיכות האמנותית, לעומק ופיתוח היצירה, לרמת המקצועיות, לשפה אמנותית ייחודית ועכשווית, לרלוונטיות של היצירה לקהל בינלאומי ולנתינת ביטוי למגוון הקולות והזהויות בחברה הישראלית. הבחירה הסופית מתבצעת באמצעות דיונים של חברי הועדה בהתאם למשובים שניתנו ומתוך התייחסות לאוצרות הכוללת של אירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית. האוצרות הכוללת לוקחת בחשבון את הצורך לחשוף את הקהל הבינלאומי למגוון היצירה התיאטרונית הישראלית.

הודעות על הקבלה לאירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית ימסרו במהלך חודש יולי.

החלטות הועדה הינן סופיות ולא יתקבלו ערעורים. היוצרים יכולים לבקש משוב כללי לגבי ההחלטה אולם חוות הדעת הספציפיות הינן סודיות. על היוצרים חל איסור לפנות לחברי ועדה באופן אישי כדי לקבל משוב על ההגשה. אמנים שיפנו באופן אישי לא יוכלו להשתתף באירועי ישרא-דרמה וחשיפה בינלאומית.

בכל שנה ישנה חלופה של חלק מחברי הוועדה מתוך מטרה לדאוג שיהיה גיוון בהחלטות הוועדה ומתוך רצון שההחלטות לא יוכתבו על ידי אדם אחד. חברי הוועדה הינם מתנדבים.

כמו כן אמנים שלא התקבלו לאירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית ויקיימו הצגה אשר אליה יוזמנו אורחים של ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית, לא יוכלו להגיש מועמדות שנה לאחר מכן.

 

השתתפות באירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית

היוצרים שיוזמנו להשתתף באירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית יצטרכו להיות מסוגלים להיות לשבץ את הצגתם בתל-אביב-יפו, על פי הצרכים של מפיקי האירוע. עלות השכירות, המפעילים, הטכנאים והתרגומים הינם על חשבון היוצרים והתיאומים אל מול התיאטראות הינם באחריות היוצרים, וזאת בתיאום עם מפיקי האירוע. לא יינתן שכר על ההשתתפות. על היוצרים לשריין הזמנות בחינם לכל אורחי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית. כל שאר ההכנסות ממכירת כרטיסים ישתייכו ליוצר עצמו. לצד זאת הפקת ישרא-דרמה והחשיפה תעזור עד כמה שתוכל במידת הצורך.

הקריטריונים מנוסחים בלשון זכר, אך התוכן מיועד לכל המינים.

להגשת מועמדות לחצו כאן >

 

Show Buttons
Hide Buttons