תנאי הסף להגשת מועמדות להשתתפות באירועי ישראדרמה והחשיפה הבינלאומית לתיאטרון 2018:

שימו לב כי השנה יינתן דגש על:

 • יצירות ומחזות ישראלים מקוריים.

 • יצירות ומחזות בעלי שפה תיאטרונית חדשנית, עכשווית וייחודית.

מספר הגשות

 • יוצר עצמאי או אנסמבל יכול להגיש יצירה אחת כמועמדת.

 • תיאטרון רפרטוארי (קטן, בינוני וגדול) יכול להגיש עד שלוש יצירות.

מועמדותן של הצגות שלא יעמדו בכל התנאים המפורטים להלן, לרבות אפשרויות הצפייה בהן, תיפסל ולא תועבר לעיון הוועדה האמנותית.
שימו לב: אין להגיש הצגות שהופיעה בעבר באירועי החשיפה הבינלאומית לתיאטרון וישראדרמה.


תנאים להגשת בקשות

הצגה תתקבל כמועמדת להשתתפות באירועי ישראדרמה והחשיפה הבינלאומית לתיאטרון אם:

 1. היא הועלתה לראשונה אחרי ה-15 ביולי 2017 ולא יאוחר מה-15 במאי 2018.

 2. יוצריה פועלים באופן מקצועי בתחום אמנות התיאטרון והמופע בישראל.

 3. היוצרים הם אמנים ישראלים, החיים ועובדים בישראל. עליהם להיות בעלי וותק מוכח של לפחות שנתיים בתחום התיאטרון וזוהי אינה יצירתם הראשונה.

 4. השחקנים / המופיעים בהצגה הם בעלי וותק של שנתיים לפחות בתחום התיאטרון וניסיון בימתי מוכח ו/או הם בוגרי בתי ספר למשחק. במידה והופעתם בהצגה של משתתפים ללא רקע מקצועי נובעת מן התפיסה האמנותית, יש לציין זאת במפורש. הצגות המועלות במסגרת בתי ספר למשחק, הצגות ילדים ונוער, הצגות חובבים או יצירות המוצגות במסגרת לא מקצועית לא יתקבלו.

 5. זכויות היוצרים הן בידי המגיש או מי מטעמו, ולא הופרו כל זכויות יוצרים אחרות.


  תנאים נוספים

 1. על מגיש הבקשה להיות מסוגל להעביר למכון למחזאות ישראלית עש חנוך לוין שלושה עותקים מודפסים ומאוגדים של המחזה במקרה הצורך ועל פי בקשה מפורשת של הפקת אירועי ישראדרמה והחשיפה.

 1. על מגיש הבקשה להיות מסוגל לשבץ את ההצגה בתאריכי ישראדרמה והחשיפה, על פי הצרכים של מפיקי האירוע.

 2. במידה וההצגה תתקבל, על מגיש הבקשה לתרגם את המחזה / טקסט לאנגלית על חשבונו ולדאוג להקרנת כתוביות תרגום, כך שתתאפשר צפייה נאותה בהצגה.


  תנאים לצפייה בהצגות

 1. הוועדה האמנותית תצפה בהצגות המועמדות החל ממרץ 2018 ועד לסוף יוני 2018.

 2. לא יתקבלו הזמנות לצפייה במופע הנמצא במהלך חזרות ו/או חזרה גנראלית ו/או קטעים מתוך הצגות ו/או עבודות בתהליך.

 3. חברי הוועדה יצפו בהצגות החל מההרצה השלישית שלהן.

 4. על מגיש הבקשה להציע לפחות ארבעה תאריכי צפייה שונים במהלך תקופת הצפייה.

 5. על מגיש הבקשה לספק להפקת החשיפה עד 16 כרטיסים לכל אורך תקופת הצפייה.

נוסף על כל האמור, לוועדה האמנותית שמורה הזכות לפנות מיוזמתה ליוצר, קבוצה ו/או תיאטרון על מנת שיגיש את יצירתו גם לאחר המועד הנקוב. במידה והוועדה תחליט לעשות כן, על היוצר / קבוצה / תיאטרון הרלוונטי להגיש את מועמדותו תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת פניית הוועדה, בכתובת הדואל הרשמית של הפקת אירועי ישראדרמה והחשיפה.

להגשת מועמדות לחצו כאן >

 

Show Buttons
Hide Buttons