תנאי הסף להגשת מועמדות להשתתפות באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון 2024

בשלב פרסום הקול הקורא, המצב המדיני והבטחוני עדיין לא ידוע. אנו מתכוונים ומקווים לערוך אירוע שאליו מוזמנים אנשי תיאטרון מחו”ל, ככל שיתאפשר. במידה והמלחמה תימשך, החשיפה תתקיים במתכונת מקוונת. יתכן גם שילוב בין שני הפורמטים.

שימו לב כי השנה יינתן דגש על:

 • יצירות ומחזות ישראלים מקוריים.
 • עבודות המתאפיינות בשפה תיאטרונית חדשנית, עכשווית וייחודית.

מספר הגשות

 • יוצר עצמאי יכול להגיש יצירה אחת כמועמדת.
 • אנסמבל, קבוצת תיאטרון או תיאטרון רפרטוארי קטן יכול להגיש עד שתי יצירות.
 • תיאטרון רפרטוארי בינוני או גדול – יכול להגיש עד שלוש יצירות.

מועמדותן של הצגות שלא יעמדו בכל התנאים המפורטים להלן, לרבות אפשרויות הצפייה בהן, תיפסל ולא תועבר לעיון הוועדה האמנותית.

תנאים להגשת בקשות

הצגה תתקבל כמועמדת להשתתפות באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון אם:

  1. היא עלתה לראשונה אחרי ה-1 בינואר 2023 ולא יאוחר מ-1.7.2024. או לחילופין יצירה שעלתה לראשונה לפני חמש שנים או יותר, אשר לא הוגשה או הוצגה באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית, וזאת במידה והיא עדיין מוצגת במועד ההגשה. יצוין כי אין להגיש הצגות שהוגשו לישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית בעבר, נצפו ע”י הוועדה ולא התקבלו, או כאלה שהופיעו בתכנית בשלמותן או בחלקן, בין אם בגירסה חיה או מקוונת.  
  2. יוצריה פועלים באופן מקצועי בתחום אמנות התיאטרון והמופע בישראל.
  3. היוצרים הם אמנים ישראלים, החיים ועובדים בישראל. עליהם להיות בעלי וותק מוכח של לפחות שנתיים בתחום התיאטרון. 
  4. השחקנים / המופיעים בהצגה הם בעלי וותק של שנתיים לפחות בתחום התיאטרון וניסיון בימתי מוכח ו/או הם בוגרי בתי ספר למשחק. 
  5. במידה והופעתם בהצגה של משתתפים ללא רקע מקצועי נובעת מן התפיסה האמנותית, יש לציין זאת במפורש. 
  6. הצגות שעולות ועלו לראשונה במסגרת בתי ספר למשחק, הצגות ילדים ונוער, הצגות חובבים או יצירות המוצגות במסגרת לא מקצועית לא יתקבלו.
  7. זכויות היוצרים להצגת המחזה בארץ או בחו”ל הן בידי המגיש או מי מטעמו, ולא הופרו כל זכויות יוצרים אחרות.

תנאים נוספים

 1. על מגיש הבקשה להיות מסוגל לשבץ את ההצגה בתאריכי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון בהתאם ללוח הזמנים ולאילוצי ההפקה. במידה והפורמט יהיה מקוון בשל המלחמה, עליו לספק צילום של ההצגה באיכות שידור. יוצרים שיבחרו להשתתף בפאנלים ובאירועים שונים, תידרש נוכחותם באירועים אלה. במידה וחלק מהאירועים יהיה מקוון, תידרש נוכחות היוצרים בתאריכי הצילומים ובאירועים המשודרים.
 2. במידה וההצגה תתקבל, על מגיש הבקשה לתרגם את המחזה / טקסט לאנגלית על חשבונו ולדאוג להקרנת כתוביות תרגום, כך שתתאפשר צפייה נאותה בהצגה. ההפקה תוכל כנראה לסייע בכך – תלוי באילוצי התקציב.
 3. הבקשות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת המקוונת.

תנאים לצפייה בהצגות

 1. הוועדה האמנותית תצפה בהצגות המועמדות החל מסוף מרץ ועד סוף יולי. 
 2. לא יתקבלו הזמנות לצפייה במופע הנמצא במהלך חזרות ו/או חזרה גנראלית ו/או קטעים מתוך הצגות ו/או עבודות בתהליך.
 3. על מגיש הבקשה להציע לפחות ארבעה תאריכי צפייה שונים במהלך תקופת הצפייה. ניתן גם להגיש הפקה שיש לה לפחות שני תאריכים לצפייה, ובלבד שהיא מצולמת וערוכה באופן מקצועי ואיכותי. יש לצרף את הצילום להגשה. (צילום לא איכותי לא יתקבל).
 4. על מגיש הבקשה לספק להפקת ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לפחות 8 כרטיסים לכל אורך תקופת הצפייה.
 5. הוועדה האמנותית תצפה בהצגה החל מן ההרצה הרביעית שלה. 
 6. ניתן ואף רצוי להגיש הצגה מצולמת לצפיית הוועדה, ובלבד שהרמה האמנותית והטכנית של הצילום עומדת בסטנדרטים גבוהים ומאפשרת להתרשם מההצגה. עבודות שחשובה התרשמות הוועדה מהן באופן חי (למשל פרפורמנס) – תינתן עדיפות לצפיית הוועדה באופן חי ולא בצילום ההצגה.
 7. לוועדה האמנותית שמורה הזכות לפנות מיוזמתה ליוצרים, קבוצות או תיאטרונים במידה והתוודעה לעבודה מעניינת בעלת חשיבות אמנותית, גם אם תאריך הבכורה שלה עבר את מועד ההגשה האחרון / מועד סיום הצפיות, וגם אם לא מתקיימים בה כל תנאי הסף; ולכלול את העבודה בתוכנית באופן כלשהו, על פי שיקוליה. במידה והוועדה תחליט לעשות כן, יהיה על היוצרים / קבוצות / תיאטרונים הרלוונטיים להגיש את מועמדותם במערכת המקוונת תוך 10 ימי עבודה מיום קבלת פניית הוועדה. 
 8. ככל שיהיה מסלול מקוון, או שחלק מן התכנים יוצגו אונליין לצד מופעים חיים, הוועדה האמנותית היא שתקבע אילו מן ההצגות הנבחרות תיכללנה בתוכנית בצורה “חיה” ואילו באופן “מקוון”.

תשלום 

ההגשה כרוכה בתשלום סמלי.

להלן הפירוט:

יוצר עצמאי – 150 ₪ להצגה

קבוצת תיאטרון או תיאטרון רפרטוארי קטן – 250  ₪ להצגה

תיאטרון רפרטוארי בינוני או גדול – 850 ₪ להצגה

יש לצרף אסמכתא להעברה בנקאית יחד עם הגשת טופס המועמדות. הגשה ללא אישור על תשלום לא תעבור לבחינת הוועדה עד להסדרת התשלום.

להלן פרטי חשבון הבנק:

שם המוטב: המכון למחזאות ישראלית ע”ש חנוך לוין

בנק: לאומי

מס’ סניף: 806

שם הסניף: לב דיזנגוף

כתובת הסניף: דיזנגוף 50, תל אביב

מס’ חשבון 296654/97

תהליך בחירת ההצגות

בחירת ההצגות לאירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית מתבצעת על ידי ועדה מקצועית. חברי הועדה צופים בהצגות שהוגשו ועמדו בתנאי הסף, מגישים משוב איכותני סודי ליו”ר הועדה לגבי כל הפקה. המשוב מתייחס לאיכות האמנותית, לעומק ופיתוח היצירה, לרמת המקצועיות, לשפה אמנותית ייחודית ועכשווית, לרלוונטיות של היצירה לקהל בינלאומי ולנתינת ביטוי למגוון הקולות והזהויות בחברה הישראלית. הבחירה הסופית מתבצעת באמצעות דיונים של חברי הועדה בהתאם למשובים שניתנו ומתוך התייחסות לאוצרות הכוללת של אירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית. בבניית התכנית נלקח בחשבון הצורך לחשוף את הקהל הבינלאומי למגוון היצירה התיאטרונית הישראלית.

הודעות על הקבלה לאירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית ימסרו במהלך חודש אוגוסט.

השתתפות באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית

היוצרים שיוזמנו להשתתף באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית יצטרכו להיות מסוגלים לשבץ את הצגתם  על פי הצרכים של מפיקי האירוע. עלות השכירות, המפעילים, הטכנאים והתרגומים הינם על חשבון היוצרים והתיאומים אל מול התיאטראות הינם באחריות היוצרים, וזאת בתיאום עם מפיקי האירוע. לא יינתן שכר על ההשתתפות. על היוצרים לשריין הזמנות בחינם לכל אורחי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית. כל שאר ההכנסות ממכירת כרטיסים ישתייכו ליוצר עצמו. הפקת ישרא-דרמה תעזור עד כמה שתוכל במידת הצורך.

בכל מקרה של קיום חלק מהאירועים באופן מקוון,  או של שילוב בין אירועים בזמן אמיתי לבין שידורים חיים והצגות מוקלטות,  יהיה צורך בנוכחות היוצרים בשיחות ובפאנלים סביב היצירות. 

לתשומת ליבכם: נכון למועד פרסום הקול הקורא, תקציב המכון למחזאות ישראלית ובכלל זה תקציב ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון טרם אושר במשרדי התרבות והחוץ. 

בכל מקרה של התלבטות לפני הגשת העבודה, ניתן לפנות ולהתייעץ עם ההפקה במייל: [email protected]

הקריטריונים מנוסחים בחלקם בלשון זכר מטעמים פרקטיים, אך התוכן מיועד לכל המינים והמגדרים.

 

לחצו למעבר לטופס ההרשמה >