תנאי הסף להגשת מועמדות להשתתפות באירועי ישרא-דרמה:
חשיפה בינלאומית לתיאטרון 2022

השנה, אנו נערכים לאפשרות שהאירוע יהיה היברידי: הופעות ודיונים חיים, לצד שידורים ותוצרים מצולמים. לכן ניתן להגיש השנה הצגות הניתנות לצפייה חיה וכן כאלה שמצולמות, ובלבד שצילום ההצגה נעשה בצורה מקצועית הניתנת לשידור. הכוונה להצגה שאיכות הצילום, העריכה, הסאונד והתאורה עומדים בסטנדרט הראוי לצפייה ולשידור.

תנאי הסף להגשת מועמדות להשתתפות באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון 2022: 

שימו לב כי השנה יינתן דגש על:

 • יצירות ומחזות ישראלים מקוריים.
 • עבודות המתאפיינות בשפה תיאטרונית חדשנית, עכשווית וייחודית.
 • יודגש: על העבודות להצטיין ב”אפיל” בינלאומי ולהתאים לקהלים זרים.

מספר הגשות

 • יוצר עצמאי יכול להגיש יצירה אחת כמועמדת.
 • אנסמבל, קבוצת תיאטרון או תיאטרון רפרטוארי קטן יכול להגיש עד שתי יצירות.
 • תיאטרון רפרטוארי בינוני או גדול – יכול להגיש עד שלוש יצירות.

מועמדותן של הצגות שלא יעמדו בכל התנאים המפורטים להלן, לרבות אפשרויות הצפייה בהן, תיפסל ולא תועבר לעיון הוועדה האמנותית. 

לתשומת ליבכן.ם: 

 • אין להגיש הצגות שהופיעו בשלמותן או בחלקן באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון (בגרסה מקוונת או חיה). 
 • אין להגיש עבודות שהוגשו בעבר וקיבלו תשובה שלילית.
 1. תנאים להגשת בקשות

הצגה תתקבל כמועמדת להשתתפות באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון אם:

 1. היא עלתה לראשונה אחרי ה-1 בינואר 2021 ולא יאוחר מ-20.6.2022 או לחילופין יצירה שעלתה לראשונה לפני חמש שנים או יותר, אשר לא הוגשה או הוצגה באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית, וזאת במידה והיא עדיין מוצגת במועד ההגשה. 

יצוין כי אין להגיש הצגות שהוגשו לישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית 2021, נצפו ע”י הוועדה ולא התקבלו, או כאלה שהוגשו והשתתפו בתכנית. 

 1. יוצריה פועלים באופן מקצועי בתחום אמנות התיאטרון והמופע בישראל.
 2. היוצרים הם אמנים ישראלים, החיים ועובדים בישראל. עליהם להיות בעלי וותק מוכח של לפחות שנתיים בתחום התיאטרון. 
 3. השחקנים / המופיעים בהצגה הם בעלי וותק של שנתיים לפחות בתחום התיאטרון וניסיון בימתי מוכח ו/או הם בוגרי בתי ספר למשחק. 
 4. במידה והופעתם בהצגה של משתתפים ללא רקע מקצועי נובעת מן התפיסה האמנותית, יש לציין זאת במפורש. 
 5. הצגות שעולות ועלו לראשונה במסגרת בתי ספר למשחק, הצגות ילדים ונוער, הצגות חובבים או יצירות המוצגות במסגרת לא מקצועית לא יתקבלו.
 6. זכויות היוצרים להצגת המחזה בארץ או בחו”ל הן בידי המגיש או מי מטעמו, ולא הופרו כל זכויות יוצרים אחרות.
 1. תנאים נוספים
 1. על מגיש הבקשה להיות מסוגל לשבץ את ההצגה בתאריכי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון בהתאם ללוח הזמנים ולאילוצי ההפקה. במידה וחלק מהארועים יהיה מקוון, נדרשת נוכחות היוצרים בתאריכים אלה בפאנלים ובאירועים שונים.
 2. במידה וההצגה תתקבל, על מגיש הבקשה לתרגם את המחזה / טקסט לאנגלית על חשבונו ולדאוג להקרנת כתוביות תרגום, כך שתתאפשר צפייה נאותה בהצגה. 
 3. הבקשות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת המקוונת.
 1. תנאים לצפייה בהצגות
 1. הוועדה האמנותית תצפה בהצגות המועמדות החל מסוף מרץ ועד אמצע יולי. 
 2. לא יתקבלו הזמנות לצפייה במופע הנמצא במהלך חזרות ו/או חזרה גנראלית ו/או קטעים מתוך הצגות ו/או עבודות בתהליך.
 3. על מגיש הבקשה להציע לפחות שלושה  תאריכי צפייה שונים במהלך תקופת הצפייה.
 4. על מגיש הבקשה לספק להפקת ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לפחות 8 כרטיסים לכל אורך תקופת הצפייה.
 5. ניתן להגיש הצגה מצולמת לצפיית הוועדה, ובלבד שהרמה האמנותית והטכנית של הצילום עומדת בסטנדרטים גבוהים ומאפשרת להתרשם מההצגה. כמו כן ניתן להגיש עבודה מצולמת שנוצרה בפורמט מקוון או נועדה מראש לשידור און-ליין. 

לוועדה האמנותית שמורה הזכות לפנות מיוזמתה ליוצר, קבוצה ו/או תיאטרון על מנת שיגיש את יצירתו גם לאחר המועד הנקוב וגם אם לא מתקיימים כל תנאי הסף. במידה והוועדה תחליט לעשות כן, על היוצר / קבוצה / תיאטרון הרלוונטי להגיש את מועמדותו תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת פניית הוועדה, במערכת המקוונת. 

הוועדה בהרכביה השונים שומרת לעצמה את הזכות לפנות ליוצרים או לתיאטראות במידה והתוודעה לעבודה מעניינת בעלת חשיבות אמנותית שתאריך הבכורה שלה עבר את מועד ההגשה האחרון / מועד סיום הצפיות, ולכלול אותה בתכנית באופן כלשהו, על פי שיקוליה.

תשלום 

ההגשה כרוכה בתשלום סמלי. 

להלן הפירוט:

יוצר עצמאי – 150 ₪ להצגה

קבוצת תיאטרון או תיאטרון רפרטוארי קטן – 250  ₪ להצגה

תיאטרון רפרטוארי בינוני או גדול – 850 ₪ להצגה

יש לצרף אסמכתא להעברה בנקאית יחד עם הגשת טופס המועמדות. הגשה ללא אישור על תשלום לא תעבור לבחינת הוועדה עד להסדרת התשלום. 

להלן פרטי חשבון הבנק:

שם המוטב: המכון למחזאות ישראלית ע”ש חנוך לוין 

בנק: לאומי

מס’ סניף: 806 

שם הסניף: לב דיזנגוף

כתובת הסניף: דיזנגוף 50, תל אביב

מס’ חשבון 296654/97

תהליך בחירת ההצגות

בחירת ההצגות לאירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית מתבצעת על ידי ועדה מקצועית. חברי הועדה צופים בהצגות שהוגשו ומגישים משוב איכותני סודי ליו”ר הועדה לגבי כל הפקה. המשוב מתייחס לאיכות האמנותית, לעומק ופיתוח היצירה, לרמת המקצועיות, לשפה אמנותית ייחודית ועכשווית, לרלוונטיות של היצירה לקהל בינלאומי ולנתינת ביטוי למגוון הקולות והזהויות בחברה הישראלית. הבחירה הסופית מתבצעת באמצעות דיונים של חברי הועדה בהתאם למשובים שניתנו ומתוך התייחסות לאוצרות הכוללת של אירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית. בבניית התכנית נלקח בחשבון הצורך לחשוף את הקהל הבינלאומי למגוון היצירה התיאטרונית 

הישראלית.

הודעות על הקבלה לאירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית ימסרו במהלך חודש אוגוסט. 

החלטות הועדה הינן סופיות ולא יתקבלו ערעורים. 

השתתפות באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית

היוצרים שיוזמנו להשתתף באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית יצטרכו להיות מסוגלים לשבץ את הצגתם בתל-אביב-יפו, על פי הצרכים של מפיקי האירוע. 

בכל מקרה של קיום חשיפה מקוונת בשל הקורונה, או של שילוב בין אירועים בזמן אמיתי לבין שידורים חיים והצגות מוקלטות, עדיין יהיה צורך בנוכחות היוצרים בשיחות ובפאנלים סביב היצירות. 

הקריטריונים מנוסחים בלשון זכר מטעמים פרקטיים, אך התוכן מיועד לכל המינים והמגדרים.

לחצו למעבר לטופס ההרשמה >