קול קורא לישרא-דרמה:
חשיפה בינלאומית לתיאטרון 2021

השנה, בשל חוסר הוודאות והאפשרות שמדינות שונות יצליחו להתמודד מול נגיף הקורונה בצורה שונה מאחרות, אנו נערכים לאפשרות שהאירוע יהיה היברידי: הופעות ודיונים חיים, לצד שידורים ותוצרים מצולמים. לכן ניתן להגיש השנה הצגות הניתנות לצפייה חיה וכן כאלה שמצולמות, ובלבד שצילום ההצגה נעשה בצורה מקצועית הניתנת לשידור.

תנאי הסף להגשת מועמדות להשתתפות באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון 2021:

שימו לב כי השנה יינתן דגש על:

 •  יצירות ומחזות ישראלים מקוריים.
 • יצירות ומחזות בעלי שפה תיאטרונית חדשנית, עכשווית וייחודית.

מספר הגשות

 • יוצר עצמאי יכול להגיש יצירה אחת כמועמדת.
 • אנסמבל, קבוצת תיאטרון או תיאטרון רפרטוארי קטן יכול להגיש עד שתי יצירות.
 • תיאטרון רפרטוארי בינוני או גדול – יכול להגיש עד שלוש יצירות.

מועמדותן של הצגות שלא יעמדו בכל התנאים המפורטים להלן, לרבות אפשרויות הצפייה בהן, תיפסל ולא תועבר לעיון הוועדה האמנותית. שימו לב: אין להגיש הצגות שהופיעו בשלמותן או בחלקן באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון. אין להגיש עבודות שהוגשו בעבר וקיבלו תשובה שלילית.


תנאים להגשת בקשות

הצגה תתקבל כמועמדת להשתתפות באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון אם:

 1. היא הועלתה לראשונה אחרי ה-1 בינואר 2019 ולא יאוחר מ1 באוגוסט 2021. או לחילופין יצירה שהועלתה לראשונה לפני חמש שנים או יותר, אשר לא הוגשה או הוצגה באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית, וזאת במידה והיא עדיין מוצגת במועד ההגשה.
  הצגות שבכורתן בשנת 2019, עדיין מוצגות וניתן לראותן כיום ולא הוגשו, או מסיבת הקורונה הוחמצה הגשתן, יכולות להיות מועמדות.
  יצוין כי אין להגיש הצגות שהוגשו לישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית 2020, נצפו ע”י הוועדה ולא התקבלו, או כאלה שהוגשו והשתתפו בתכנית.
 2. יוצריה פועלים באופן מקצועי בתחום אמנות התיאטרון והמופע בישראל.
 3. היוצרים הם אמנים ישראלים, החיים ועובדים בישראל. עליהם להיות בעלי וותק מוכח של לפחות שנתיים בתחום התיאטרון.
 4. השחקנים / המופיעים בהצגה הם בעלי וותק של שנתיים לפחות בתחום התיאטרון וניסיון בימתי מוכח ו/או הם בוגרי בתי ספר למשחק. במידה והופעתם בהצגה של משתתפים ללא רקע מקצועי נובעת מן התפיסה האמנותית, יש לציין זאת במפורש. הצגות המועלות במסגרת בתי ספר למשחק, הצגות ילדים ונוער, הצגות חובבים או יצירות המוצגות במסגרת לא מקצועית לא יתקבלו.
 5. זכויות היוצרים הן בידי המגיש או מי מטעמו, ולא הופרו כל זכויות יוצרים אחרות.

  תנאים נוספים
 6. על מגיש הבקשה להיות מסוגל לשבץ את ההצגה בתאריכי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית בתל אביב-יפו, על פי הצרכים של מפיקי האירוע. אולם מטעמים לוגיסטיים ולצורך חיסכון בזמן, ההעדפה היא שכל האירועים יתקיימו בתל אביב-יפו. יתכן שיתקיים יום פעילות בירושלים, אולם בשלב זה לא ניתן להתחייב על כך. במידה ואירועי ישרא-דרמה יתקיימו באופן וירטואלי, נדרשת נוכחות היוצרים בתאריכים אלה בפאנלים ואירועים שונים.
 7. במידה וההצגה תתקבל, על מגיש הבקשה לתרגם את המחזה / טקסט לאנגלית על חשבונו ולדאוג להקרנת כתוביות תרגום, כך שתתאפשר צפייה נאותה בהצגה.
 8. הבקשות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת המקוונת.

  תנאים לצפייה בהצגות
 9.  הוועדה האמנותית תצפה בהצגות המועמדות החל מתחילת יוני ועד אמצע אוגוסט.
 10. לא יתקבלו הזמנות לצפייה במופע הנמצא במהלך חזרות ו/או חזרה גנראלית ו/או קטעים מתוך הצגות ו/או עבודות בתהליך.
 11.  מומלץ כי חברי הוועדה יצפו בהצגות החל מההרצה השלישית שלהן. יחד עם זאת במידה ואין אפשרויות אחרות תתקבלנה הזמנות גם להצגות בכורה.
 12. על מגיש הבקשה להציע לפחות שלושה  תאריכי צפייה שונים במהלך תקופת הצפייה.
 13. על מגיש הבקשה לספק להפקת ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית לפחות 12 כרטיסים לכל אורך תקופת הצפייה.
 14. ניתן להגיש הצגה מצולמת לצפיית הוועדה, ובלבד שהרמה האמנותית והטכנית של הצילום עומדת בסטנדרטים גבוהים ומאפשרת להתרשם מההצגה. כמו כן ניתן להגיש עבודה מצולמת שנוצרה בפורמט מקוון או נועדה מראש לשידור און-ליין.

נוסף על כל האמור, לוועדה האמנותית שמורה הזכות לפנות מיוזמתה ליוצר, קבוצה ו/או תיאטרון על מנת שיגיש את יצירתו גם לאחר המועד הנקוב וגם אם לא מתקיימים כל תנאי הסף. במידה והוועדה תחליט לעשות כן, על היוצר / קבוצה / תיאטרון הרלוונטי להגיש את מועמדותו תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת פניית הוועדה, במערכת המקוונת או בכתובת הדוא”ל הרשמית של הפקת אירועי ישרא-דרמה והחשיפה.

הוועדה בהרכביה השונים שומרת לעצמה את הזכות לפנות ליוצרים או לתיאטראות במידה והתוודעה לעבודה מעניינת בעלת חשיבות אמנותית שתאריך הבכורה שלה עבר את מועד ההגשה האחרון / מועד סיום הצפיות, ולכלול אותה בתכנית באופן כלשהו, על פי שיקוליה.


תהליך בחירת ההצגות

בחירת ההצגות לאירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית מתבצעת על ידי ועדה מקצועית. חברי הועדה צופים בהצגות שהוגשו ומגישים משוב איכותני סודי ליו”ר הועדה לגבי כל הפקה. המשוב מתייחס לאיכות האמנותית, לעומק ופיתוח היצירה, לרמת המקצועיות, לשפה אמנותית ייחודית ועכשווית, לרלוונטיות של היצירה לקהל בינלאומי ולנתינת ביטוי למגוון הקולות והזהויות בחברה הישראלית. הבחירה הסופית מתבצעת באמצעות דיונים של חברי הועדה בהתאם למשובים שניתנו ומתוך התייחסות לאוצרות הכוללת של אירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית. בבניית התכנית נלקח בחשבון הצורך לחשוף את הקהל הבינלאומי למגוון היצירה התיאטרונית

הישראלית.

הודעות על הקבלה לאירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית ימסרו במהלך חודש ספטמבר.

החלטות הועדה הינן סופיות ולא יתקבלו ערעורים.


השתתפות באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית

היוצרים שיוזמנו להשתתף באירועי ישרא-דרמה: חשיפה בינלאומית יצטרכו להיות מסוגלים לשבץ את הצגתם בתל-אביב-יפו, על פי הצרכים של מפיקי האירוע.

בכל מקרה של קיום חשיפה מקוונת בשל הקורונה, או של שילוב בין אירועים בזמן אמיתי לבין שידורים חיים והצגות מוקלטות, עדיין יהיה צורך בנוכחות היוצרים בשיחות ובפאנלים סביב היצירות.

הקריטריונים מנוסחים בלשון זכר מטעמים פרקטיים, אך התוכן מיועד לכל המינים והמגדרים.