השנה, בשל חוסר הוודאות והאפשרות שמדינות שונות יצליחו להתמודד מול נגיף הקורונה בצורה שונה מאחרות, אנו נערכים לאפשרות שהאירוע יהיה היברידי: הופעות ודיונים חיים, לצד שידורים ותוצרים מצולמים. לכן ניתן להגיש השנה הצגות הניתנות לצפייה חיה וכן כאלה שמצולמות, ובלבד שצילום ההצגה נעשה בצורה מקצועית הניתנת לשידור.

תנאי הסף להגשת מועמדות להשתתפות באירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון 2021:

שימו לב כי השנה יינתן דגש על:

 • יצירות ומחזות ישראלים מקוריים.

 • יצירות ומחזות בעלי שפה תיאטרונית חדשנית, עכשווית וייחודית.

מספר הגשות

 • יוצר עצמאי יכול להגיש יצירה אחת כמועמדת.

 • אנסמבל, קבוצת תיאטרון או תיאטרון רפרטוארי קטן יכול להגיש עד שתי יצירות.

 • תיאטרון רפרטוארי בינוני או גדול יכול להגיש עד שלוש יצירות.

מועמדותן של הצגות שלא יעמדו בכל התנאים המפורטים להלן, לרבות אפשרויות הצפייה בהן, תיפסל ולא תועבר לעיון הוועדה האמנותית. שימו לב: אין להגיש הצגות שהופיעו בשלמותן או בחלקן באירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון. אין להגיש עבודות שהוגשו בעבר וקיבלו תשובה שלילית.

 1. תנאים להגשת בקשות

הצגה תתקבל כמועמדת להשתתפות באירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית לתיאטרון אם:

 1. היא הועלתה לראשונה אחרי ה-1 בינואר 2019 ולא יאוחר מ1 באוגוסט 2021. או לחילופין יצירה שהועלתה לראשונה לפני חמש שנים או יותר, אשר לא הוגשה או הוצגה באירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית, וזאת במידה והיא עדיין מוצגת במועד ההגשה.

הצגות שבכורתן בשנת 2019, עדיין מוצגות וניתן לראותן כיום ולא הוגשו, או מסיבת הקורונה הוחמצה הגשתן, יכולות להיות מועמדות.

יצוין כי אין להגיש הצגות שהוגשו לישראדרמה: חשיפה בינלאומית 2020, נצפו עי הוועדה ולא התקבלו, או כאלה שהוגשו והשתתפו בתכנית.

 1. יוצריה פועלים באופן מקצועי בתחום אמנות התיאטרון והמופע בישראל.

 2. היוצרים הם אמנים ישראלים, החיים ועובדים בישראל. עליהם להיות בעלי וותק מוכח של לפחות שנתיים בתחום התיאטרון.

 3. השחקנים / המופיעים בהצגה הם בעלי וותק של שנתיים לפחות בתחום התיאטרון וניסיון בימתי מוכח ו/או הם בוגרי בתי ספר למשחק. במידה והופעתם בהצגה של משתתפים ללא רקע מקצועי נובעת מן התפיסה האמנותית, יש לציין זאת במפורש. הצגות המועלות במסגרת בתי ספר למשחק, הצגות ילדים ונוער, הצגות חובבים או יצירות המוצגות במסגרת לא מקצועית לא יתקבלו.

 4. זכויות היוצרים הן בידי המגיש או מי מטעמו, ולא הופרו כל זכויות יוצרים אחרות.

 1. תנאים נוספים

 1. על מגיש הבקשה להיות מסוגל לשבץ את ההצגה בתאריכי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית בתל אביביפו, על פי הצרכים של מפיקי האירוע. אולם מטעמים לוגיסטיים ולצורך חיסכון בזמן, ההעדפה היא שכל האירועים יתקיימו בתל אביביפו. יתכן שיתקיים יום פעילות בירושלים, אולם בשלב זה לא ניתן להתחייב על כך. במידה ואירועי ישראדרמה יתקיימו באופן וירטואלי, נדרשת נוכחות היוצרים בתאריכים אלה בפאנלים ואירועים שונים.

 2. במידה וההצגה תתקבל, על מגיש הבקשה לתרגם את המחזה / טקסט לאנגלית על חשבונו ולדאוג להקרנת כתוביות תרגום, כך שתתאפשר צפייה נאותה בהצגה.

 3. הבקשות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת המקוונת.

 1. תנאים לצפייה בהצגות

 1. הוועדה האמנותית תצפה בהצגות המועמדות החל מתחילת יוני ועד אמצע אוגוסט.

 2. לא יתקבלו הזמנות לצפייה במופע הנמצא במהלך חזרות ו/או חזרה גנראלית ו/או קטעים מתוך הצגות ו/או עבודות בתהליך.

 3. מומלץ כי חברי הוועדה יצפו בהצגות החל מההרצה השלישית שלהן. יחד עם זאת במידה ואין אפשרויות אחרות תתקבלנה הזמנות גם להצגות בכורה.

 4. על מגיש הבקשה להציע לפחות שלושה תאריכי צפייה שונים במהלך תקופת הצפייה.

 5. על מגיש הבקשה לספק להפקת ישראדרמה: חשיפה בינלאומית לפחות 12 כרטיסים לכל אורך תקופת הצפייה.

 6. קיימת אפשרות להגיש הצגה מצולמת לצפיית הוועדה והוועדה תוכל להתחשב בצילומי הצגות ובלבד שהרמה האמנותית והטכנית של צילום ההצגה עומדת בסטנדרטים גבוהים ומאפשרת להתרשם מההצגה. כמו כן ניתן לעשות כך במקרה שבו העבודה המצולמת נועדה לפורמט של שידור מלכתחילה.

נוסף על כל האמור, לוועדה האמנותית שמורה הזכות לפנות מיוזמתה ליוצר, קבוצה ו/או תיאטרון על מנת שיגיש את יצירתו גם לאחר המועד הנקוב וגם אם לא מתקיימים כל תנאי הסף. במידה והוועדה תחליט לעשות כן, על היוצר / קבוצה / תיאטרון הרלוונטי להגיש את מועמדותו תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת פניית הוועדה, במערכת המקוונת או בכתובת הדואל הרשמית של הפקת אירועי ישראדרמה והחשיפה.

הוועדה בהרכביה השונים שומרת לעצמה את הזכות לפנות ליוצרים או לתיאטראות במידה והתוודעה לעבודה מעניינת בעלת חשיבות אמנותית שתאריך הבכורה שלה עבר את מועד ההגשה האחרון / מועד סיום הצפיות, ולכלול אותה בתכנית באופן כלשהו, על פי שיקוליה.

תהליך בחירת ההצגות

בחירת ההצגות לאירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית מתבצעת על ידי ועדה המורכבת מחברי איגודי האמנים והיוצרים למיניהם, מאנשי אקדמיה בתחום התיאטרון והתרבות ומאנשי ציבור. חברי הועדה צופים בהצגות שהוגשו בהצלחה ומגישים משוב איכותני סודי ליור הועדה לגבי כל הפקה. המשוב מתייחס לאיכות האמנותית, לעומק ופיתוח היצירה, לרמת המקצועיות, לשפה אמנותית ייחודית ועכשווית, לרלוונטיות של היצירה לקהל בינלאומי ולנתינת ביטוי למגוון הקולות והזהויות בחברה הישראלית. הבחירה הסופית מתבצעת באמצעות דיונים של חברי הועדה בהתאם למשובים שניתנו ומתוך התייחסות לאוצרות הכוללת של אירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית. האוצרות הכוללת לוקחת בחשבון את הצורך לחשוף את הקהל הבינלאומי למגוון היצירה התיאטרונית הישראלית.

הודעות על הקבלה לאירועי ישראדרמה והחשיפה הבינלאומית ימסרו במהלך חודש ספטמבר.

החלטות הועדה הינן סופיות ולא יתקבלו ערעורים. היוצרים יכולים לבקש משוב כללי לגבי ההחלטה אולם חוות הדעת הספציפיות הינן סודיות. על היוצרים חל איסור לפנות לחברי ועדה באופן אישי כדי לקבל משוב על ההגשה. אמנים שיפנו באופן אישי לא יוכלו להשתתף באירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית.

השתתפות באירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית

היוצרים שיוזמנו להשתתף באירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית יצטרכו להיות מסוגלים להיות לשבץ את הצגתם בתלאביביפו, על פי הצרכים של מפיקי האירוע.

בכל מקרה של קיום חשיפה מקוונת בשל הקורונה, או של שילוב בין אירועים בזמן אמיתי לבין שידורים חיים והצגות מוקלטות, עדיין יהיה צורך בנוכחות היוצרים בשיחות ובפאנלים סביב היצירות.-

הקריטריונים מנוסחים בלשון זכר מטעמים פרקטיים, אך התוכן מיועד לכל המינים והמגדרים.