תנאי הסף להגשת מועמדות להשתתפות באירועי ישרא-דרמה והחשיפה הבינלאומית לתיאטרון 2020:

 

*בשל משבר הקורונה, לוחות הזמנים עודכנו בהתאם.

שימו לב כי השנה יינתן דגש על:

 • יצירות ומחזות ישראלים מקוריים.

 • יצירות ומחזות בעלי שפה תיאטרונית חדשנית, עכשווית וייחודית.

מספר הגשות

 • יוצר עצמאי יכול להגיש יצירה אחת כמועמדת.

 • אנסמבל, קבוצת תיאטרון או תיאטרון רפרטוארי קטן יכול להגיש עד שתי יצירות.

 • תיאטרון רפרטוארי בינוני או גדול יכול להגיש עד שלוש יצירות.

מועמדותן של הצגות שלא יעמדו בכל התנאים המפורטים להלן, לרבות אפשרויות הצפייה בהן, תיפסל ולא תועבר לעיון הוועדה האמנותית.

שימו לב: אין להגיש הצגות שהופיעובשלמותן או בחלקן באירועי ישראדרמה והחשיפה הבינלאומית לתיאטרון. אין להגיש עבודות שהוגשו בעבר וקיבלו תשובה שלילית.

 

 

 1. תנאים להגשת בקשות

הצגה תתקבל כמועמדת להשתתפות באירועי ישראדרמה והחשיפה הבינלאומית לתיאטרון אם:

 1. היא הועלתה לראשונה אחרי ה-1 בינואר 2019 ולא יאוחר מה-20 ביוני 2020. או לחילופין יצירה שהועלתה לראשונה לפני חמש שנים או יותר, אשר לא הוגשה או הוצגה באירועי ישראדרמה והחשיפה הבינלאומית, וזאת במידה והיא עדיין מוצגת במועד ההגשה.

 2. יוצריה פועלים באופן מקצועי בתחום אמנות התיאטרון והמופע בישראל.

 3. היוצרים הם אמנים ישראלים, החיים ועובדים בישראל. עליהם להיות בעלי וותק מוכח של לפחות שנתיים בתחום התיאטרון.

 4. השחקנים / המופיעים בהצגה הם בעלי וותק של שנתיים לפחות בתחום התיאטרון וניסיון בימתי מוכח ו/או הם בוגרי בתי ספר למשחק. במידה והופעתם בהצגה של משתתפים ללא רקע מקצועי נובעת מן התפיסה האמנותית, יש לציין זאת במפורש. הצגות המועלות במסגרת בתי ספר למשחק, הצגות ילדים ונוער, הצגות חובבים או יצירות המוצגות במסגרת לא מקצועית לא יתקבלו.

 5. זכויות היוצרים הן בידי המגיש או מי מטעמו, ולא הופרו כל זכויות יוצרים אחרות.

 

 1. תנאים נוספים

 1. על מגיש הבקשה להיות מסוגל לשבץ את ההצגה בתאריכי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית בתל אביביפו, על פי הצרכים של מפיקי האירוע. יצוין כי במידה וייווצרו תנאים יוצאי דופן, תישקל האפשרות לנסיעת האורחים לצפייה בהצגה אל מחוץ לתל אביב. אולם מטעמים לוגיסטיים ולצורך חיסכון בזמן, ההעדפה היא שכל האירועים יתקיימו בתל אביביפו.

 2. במידה וההצגה תתקבל, על מגיש הבקשה לתרגם את המחזה / טקסט לאנגלית על חשבונו ולדאוג להקרנת כתוביות תרגום, כך שתתאפשר צפייה נאותה בהצגה.

 3. הבקשות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת המקוונת.

   

 1. תנאים לצפייה בהצגות

 1. הוועדה האמנותית תצפה בהצגות המועמדות החל ממרץ ועד תחילת אוגוסט 2020.

 2. לא יתקבלו הזמנות לצפייה במופע הנמצא במהלך חזרות ו/או חזרה גנראלית ו/או קטעים מתוך הצגות ו/או עבודות בתהליך.

 3. חברי הוועדה יצפו בהצגות החל מההרצה השלישית שלהן.

 4. על מגיש הבקשה להציע לפחות שלושה תאריכי צפייה שונים במהלך תקופת הצפייה.

 5. על מגיש הבקשה לספק להפקת ישראדרמה: חשיפה בינלאומית לפחות 16 כרטיסים לכל אורך תקופת הצפייה.

נוסף על כל האמור, לוועדה האמנותית שמורה הזכות לפנות מיוזמתה ליוצר, קבוצה ו/או תיאטרון על מנת שיגיש את יצירתו גם לאחר המועד הנקוב וגם אם לא מתקיימים כל תנאי הסף. במידה והוועדה תחליט לעשות כן, על היוצר / קבוצה / תיאטרון הרלוונטי להגיש את מועמדותו תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת פניית הוועדה, במערכת המקוונת או בכתובת הדואל הרשמית של הפקת אירועי ישראדרמה והחשיפה.

 

 

תהליך בחירת ההצגות

בחירת ההצגות לאירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית מתבצעת על ידי ועדה המורכבת מחברי איגודי האמנים והיוצרים למיניהם, מאנשי אקדמיה בתחום התיאטרון והתרבות ומאנשי ציבור. חברי הועדה צופים בהצגות שהוגשו בהצלחה ומגישים משוב איכותני סודי ליור הועדה לגבי כל הפקה. המשוב מתייחס לאיכות האמנותית, לעומק ופיתוח היצירה, לרמת המקצועיות, לשפה אמנותית ייחודית ועכשווית, לרלוונטיות של היצירה לקהל בינלאומי ולנתינת ביטוי למגוון הקולות והזהויות בחברה הישראלית. הבחירה הסופית מתבצעת באמצעות דיונים של חברי הועדה בהתאם למשובים שניתנו ומתוך התייחסות לאוצרות הכוללת של אירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית. האוצרות הכוללת לוקחת בחשבון את הצורך לחשוף את הקהל הבינלאומי למגוון היצירה התיאטרונית הישראלית.

הודעות על הקבלה לאירועי ישראדרמה והחשיפה הבינלאומית ימסרו במהלך חודש יולי.

החלטות הועדה הינן סופיות ולא יתקבלו ערעורים. היוצרים יכולים לבקש משוב כללי לגבי ההחלטה אולם חוות הדעת הספציפיות הינן סודיות. על היוצרים חל איסור לפנות לחברי ועדה באופן אישי כדי לקבל משוב על ההגשה. אמנים שיפנו באופן אישי לא יוכלו להשתתף באירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית.

בכל שנה ישנה חלופה של חלק מחברי הוועדה מתוך מטרה לדאוג שיהיה גיוון בהחלטות הוועדה ומתוך רצון שההחלטות לא יוכתבו על ידי אדם אחד. חברי הוועדה הינם מתנדבים.

כמו כן אמנים שלא התקבלו לאירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית ויקיימו הצגה אשר אליה יוזמנו אורחים של האירוע, לא יוכלו להגיש מועמדות שנה לאחר מכן.

 

 

השתתפות באירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית

היוצרים שיוזמנו להשתתף באירועי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית יצטרכו להיות מסוגלים להיות לשבץ את הצגתם בתלאביביפו, על פי הצרכים של מפיקי האירוע. עלות השכירות, המפעילים, הטכנאים והתרגומים הינם על חשבון היוצרים והתיאומים אל מול התיאטראות הינם באחריות היוצרים, וזאת בתיאום עם מפיקי האירוע. לא יינתן שכר על ההשתתפות. על היוצרים לשריין הזמנות בחינם לכל אורחי ישראדרמה: חשיפה בינלאומית. כל שאר ההכנסות ממכירת כרטיסים יבוצעו עי התיאטרון המארח וישתייכו ליוצר.

הפקת ישראדרמה: חשיפה בינלאומית עשויה לעזור ליוצרים בתחומי תרגום המחזות, שכירת אולמות וסיוע טכני, אולם הסיוע מוגבל וכפוף ליכולת התקציבית.

הקריטריונים מנוסחים בלשון זכר מטעמים פרקטיים, אך התוכן מיועד לכל המינים והמגדרים.

 

להגשת מועמדות לחצו כאן >

 

Show Buttons
Hide Buttons